agenda
  • 23/02/15
voorjaarsvakantie t/m 27 februari
  • 13/03/15
SO studiedag; leerlingen vrij
  • 03/04/15
Goede vrijdag; leerlingen vrij
  • 06/04/15
2e Paasdag; leerlingen vrij
  • 22/04/15
SO studiedag; leerlingen vrij
  • 27/04/15
koningsdag; leerlingen vrijwelkom

Welkom op de website van Prisma, school voor Speciaal Onderwijs aan leerlingen van vier tot maximaal 14 jaar.

Voor informatie over het VSO zie het tabblad in de menu balk, er wordt nog aan een eigen VSO site gewerkt.

Prisma SO is een school voor leerlingen die zeer moeilijk leren.  Naast informatie vindt u ook foto’s en nieuws zodat u een indruk van Prisma kunt krijgen.
Leerlingen kunnen geplaatst worden op Prisma als zij een toelaatbaarheidsverklaring hebben van een samenwerkingsverband Primair Onderwijs.

De mogelijkheden van onze leerlingen zijn per individu verschillend. De meeste leerlingen gaan na Prisma SO naar Prisma VSO. Een enkele leerling gaat na Prisma S.O. naar het Praktijk Onderwijs.
Wilt u uw kind op Prisma aanmelden of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op per telefoon 0172-474026 of e-mail prisma@scopescholen.nl.

 

Laatste activiteiten:

Voedselpakketten voor de voedselbank

Sinterklaas 2014


Laatste nieuws:

Jaarverslag 2013-2014 geplaatst

jaarverslag 2013-2014 def pdf

Informatieavonden SO en VSO

Op 15 september heeft SO Prisma haar voorlichtingsavond in de aula aan de Boterbloemweg 21 B gehad. Het programma bestond uit een korte algemene opening en daarna voorlichting over het lesprogramma in de groep van uw kind.

Op 18 september heeft VSO Prisma een ouderavond in de gymzaal aan de Meerkoetstraat 3. Het programma bestaat uit voorlichting over de gevolgen van de Wet Passend Onderwijs, De Participatiewet en de overgang van de AWBZ naar de WMO voor de leerlingen. Aan deze voorlichting wordt meegewerkt door een vertegenwoordiger van De gemeente Alphen en door een medewerker van de stichting MEE www.mee.nl . Na afloop kunt u in  het restaurant kennis maken met de leerkrachten van uw kind. download de uitnodiging hier

Boterbloemweg 21B
2403 TR Alphen aan den Rijn
T 0172 - 474 026
prisma@scopescholen.nlSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders