agenda
  • Events on 30/10/14
    Voortgangsgesprekken afdeling SO
    30/10/14
  • Events on 24/11/14
    Prisma SO Studiedag
    24/11/14welkom

Welkom op de website van Prisma, school voor Speciaal Onderwijs aan leerlingen van vier tot maximaal 14 jaar.

Voor informatie over het VSO zie het tabblad in de menu balk, er wordt nog aan een eigen VSO site gewerkt.

Prisma SO is een school voor leerlingen die zeer moeilijk leren.  Naast informatie vindt u ook foto’s en nieuws zodat u een indruk van Prisma kunt krijgen.
Leerlingen kunnen geplaatst worden op Prisma als zij een toelaatbaarheidsverklaring hebben van een samenwerkingsverband Primair Onderwijs.

De mogelijkheden van onze leerlingen zijn per individu verschillend. De meeste leerlingen gaan na Prisma SO naar Prisma VSO. Een enkele leerling gaat na Prisma S.O. naar het Praktijk Onderwijs.
Wilt u uw kind op Prisma aanmelden of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op per telefoon 0172-474026 of e-mail prisma@scopescholen.nl.


Laatste nieuws:

Informatieavonden SO en VSO

Op 15 september heeft SO Prisma haar voorlichtingsavond in de aula aan de Boterbloemweg 21 B gehad. Het programma bestond uit een korte algemene opening en daarna voorlichting over het lesprogramma in de groep van uw kind.

Op 18 september heeft VSO Prisma een ouderavond in de gymzaal aan de Meerkoetstraat 3. Het programma bestaat uit voorlichting over de gevolgen van de Wet Passend Onderwijs, De Participatiewet en de overgang van de AWBZ naar de WMO voor de leerlingen. Aan deze voorlichting wordt meegewerkt door een vertegenwoordiger van De gemeente Alphen en door een medewerker van de stichting MEE www.mee.nl . Na afloop kunt u in  het restaurant kennis maken met de leerkrachten van uw kind. download de uitnodiging hier

16 april is VSO Prisma officieel geopend

SAMENWERKEN VANUIT KRACHT EN TALENT
Officiële opening van De Meerkoet

In januari trokken de leerlingen van Prisma VSO hun splinternieuwe schoolgebouw in. Het gebouw, wat de naam De Meerkoet heeft gekregen, wordt gedeeld met een nieuwe leer- & werkomgeving van Gemiva-SVG Groep. Op woensdag 16 april om twaalf uur werd De Meerkoet, op een wel heel feestelijk manier geopend.

In de ochtend waren er allerlei feestelijkheden voor de leerlingen en cliënten. Eerst versierden zij cupcakes en daarna volgden zij diverse workshops zoals djembé, sambaballen en fluitjes maken. Om twaalf uur verrichtten de wethouders Du Chatinier en De Jager samen met Moreno van Nierop, een leerling van Prisma, en Lieke Droste, een cliënt van Gemiva-SVG, de officiële openingshandeling. Ze sprongen letterlijk door de hoofdingang die voor de gelegenheid was afgeplakt met zelfgemaakte tekeningen. Als afsluiting drumde er een echte djembé band. En de leerlingen deden uiteraard mee op hun zelfgemaakte drums, sambaballen en fluitjes.

SONY DSCSONY DSCSONY DSC

Boterbloemweg 21B
2403 TR Alphen aan den Rijn
T 0172 - 474 026
prisma@scopescholen.nlSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders